Wzory Pism

Odsłuchaj Wydrukuj

INFORMUJEMY, IŻ NA STRONIE https://wsoi.ms.gov.pl w zakładce "Do pobrania" znajdują się aktualne karty usług podstawowych i uzupełniajacych ( w tym wzory wniosków, formularzy).

wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-KW WPIS