Kontakty

Sąd Rejonowy w Gdyni
NIP: 586-17-70-179
REGON:000321810

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek:     7.30 – 18.00
wtorek- piątek:   7.30 – 15.30

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

  
Budynek 

Adres: ul. Podolska 21
81- 321 Gdynia

e- mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów –  58 76 56 231; 58 76 56 232

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
BUDYNEK A, PARTER, POK. 2

Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl , boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl
    
TELEFONICZNA OBSŁUGA INTERESANTÓW
tel. (58)  76 56 231; 58 76 56 232
fax. (58)  76 56 233

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów:

a)     udzielają osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,

b)     wydawają odpisy dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych,

c)     udostępniają list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

d)     udostępniają formularzy sądowych i wzorów pism,

e)     informują o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych Sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych Sal rozpraw,

f)      udostępniają informację o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,

g)     udzielają informacji dotyczących wysokości opłat od składanych wniosków w sprawach toczących się w tut. Sądzie jak również o inne opłaty,

h)     kierują interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.

BIURO PODAWCZE:  (INFORMACJA DOT. BIURA PODAWCZEGO V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH PODANA JEST NIŻEJ)

BUDYNEK A, POK. W29
Adres: pl. Konstytucji 5
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

BIURO PODAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21: 
Adres: ul Podolska 21

81-321 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

BIURO PODAWCZE V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH:

BUDYNEK A, POZIOM -1, POK. N05
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:      9.00 – 17.00
wtorek – piątek:  7.30– 14.30

CZYTELNIA AKT
BUDYNEK A, PARTER, POK. 3
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

BUDYNEK PRZY UL. PODOLSKIEJ 21- Przeglądanie akt III Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich oraz VI Wydziału Gospodarczego odbywa się w BUDYNKU SĄDU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21, POK. C.118

Adres: ul. Podolska 21
81- 321 Gdynia

Godziny przeglądania akt ( w obu lokalizacjach):
poniedziałek:       8.00 – 16.45 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (ostatnie wejście do godz. 16.00) 
wtorek – piątek:   8.00 – 14.30 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (wejście do godz. 13.45)

PRZERWA 11.45-12.15

INFORMUJEMY, IŻ Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA AKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄDU (JEDYNIE TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB  PRZEZ
E-MAIL czytelnia@gdynia.sr.gov.pl )

Zamawianie akt zgodnie z regulaminem_czytelni.pdf
- telefonicznie: (58) 76 56 322 (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)
- droga elektroniczną: czytelnia@gdynia.sr.gov.pl

- osobiście: w czytelni (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)

-  przez stronę www.gdynia.sr.gov.pl  Zakładka Dla Interesantów- Załatw sprawę przez Internet- Zamów akta

UWAGA: akta udostępniane są najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ich zamówienia

 

Godziny otwarcia kas Sądu:
Poniedziałek: 7.45– 17.00
Wtorek – Piątek: 7.45-15.00
Przerwa: 12.00 – 12.30

 

PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (KRK)
BUDYNEK A, PARTER,  POK. 33

Adrtes: pl. Konstytucji 5

81-354 Gdynia

tel. 58 76 56 338.


Punkt czynny jest:
poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek  8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Sąd Rejonowy w Gdyni
pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 58 76 56 231, 76 56 232

Sekretariat Prezesa
tel. 58 76 56 104
fax 58 661-21-55

e-mail:sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Dyrektor
tel. 58 76 56 104

e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel.58 76 56 104
fax: 58 661-21-55
e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
tel.  58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Gospodarczy
tel.  58 76 56 107
e-mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 58 76 56 123
fax: 58 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tel/fax. 58 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 58 76 56 134
fax: 58 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 147
fax: 58 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
tel./fax. 58 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 58 76 56 167
fax 58 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
tel. 58 76 56 172
fax: 58 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
tel. 58  76 56 180
fax  58 76 56 183
e-mail:  cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym
tel. 58 76 56 185
e-mail: cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl


IX Wydział Karny
tel. 58 76 56 143
fax 58 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

X Wydział Wykonawczy
tel.  58 76 56 206

fax 58 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich) Budynek przy ul. Podolskiej 21, Gdynia
tel/fax 58 76 56 278
e-mail: zkssrodz@gdynia.sr.gov.pl 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy dla Dorosłych) 
tel/fax 58 76 56 226
e-mail: zkssdor@gdynia.sr.gov.pl

Sale rozpraw: W8, W12, W14, W15, W16, W21, W23, W32a, W32b

Kasy: W38

Biuro Obsługi Interesantów: W2

Biuro Podawcze: W29

W3 - Czytelnia
W10 - Sekretariat X Wydziału Wykonawczego
W13 - Przewodniczący X Wydziału Wykonawczego
W33 - KRK - Krajowy Rejestr Karny
W41 - Dyrektor Sądu

Przystanki w pobliżu:
Przystanki linii: 4A, 4F, 20, 22, 23, 24, 30, 102, 103, 104, 105, 109, 119, 125, 128, 133, 137, 140, 146, 147, 150, 152, 160, 170, 172, 173, 182, 190, 196, 204, 209, 282, 723, 740, 770, G, R, Z
Przystanki linii: 20, 22, 23, 24, 30, 102, 104, 117, 128, 133, 134, 146, 152, 170, 173, 194, 204, 209, 282, 710 G, R, Z
Przystanki linii: 4A, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 105, 109, 125, 133, 140, 147, 160, 172, 190, 194, 710, 740, N10, N20, N30, N40, N94, Z
Przystanki linii: 4A, 4F, 102, 103, 137, 140 ,147, 150, 160, 172, 182, 190, 204
Punkty w pobliżu:
Dworzec PKP Gdynia Główna
Dworzec SKM Gdynia Główna
Dworzec PKS Gdynia Główna