Mapa Sądu

Sale rozpraw: W8, W12, W14, W15, W16, W21, W23, W32a, W32b

Kasy: W38

Biuro Obsługi Interesantów: W2

Biuro Podawcze: W29

W3 - Czytelnia
W10 - Sekretariat X Wydziału Wykonawczego
W13 - Przewodniczący X Wydziału Wykonawczego
W33 - KRK - Krajowy Rejestr Karny
W41 - Dyrektor Sądu