Oddziały Sądu

Kierownik oddziału: Ewelina Krefft

Zakres działania: prowadzi sprawy kadrowe pracowników administracyjnych i obsługi, sprawuje ogólny nadzór nad pracownikami, prowadzi nadzór nad sekretariatem Prezesa i Dyrektora, dba o dobrą organizację pracy i usprawnienie pracy, prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawuje nadzór nad biurem podawczym, biurem obsługi interesanta, archiwum zakładowym i magazynem dowodów rzeczowych.

tel. 58 76 56 103, fax. 58 661-21-55, pokój. 235, e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

pok. 33, tel. 58 76 56 338, fax. 58 76 56 337,

Godziny przyjęć interesantów:poniedziałek: 8.20 – 17.30 (przerwy: 11.00-11.15 i 15.00-15.15)

wtorek – piątek: 8.20 – 15.00 (przerwa: 11.00-11.15)

pok. 2

tel. 58 76 56 232,  58 76 56 231,

fax. 58 76 56 233,

e-mail: sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl ; sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8.00 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

UWAGA!

INFORMUJEMY, IŻ Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA AKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄDU (JEDYNIE TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB  PRZEZ
E-MAIL czytelnia@gdynia.sr.gov.pl )

BUDYNEK A, PARTER, POKÓJ NUMER 03
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

UWAGA!

Przeglądanie akt III Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich oraz VI Wydziału Gospodarczego odbywa się w BUDYNKU SĄDU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21, POK. C.118

Godziny przeglądania akt ( w obu lokalizacjach):
poniedziałek:       8.00 – 16.45 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (ostatnie wejście do godz. 16.00) 
wtorek – piątek:   8.00 – 14.30 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (wejście do godz. 13.45)

PRZERWA 11.45-12.15

Zamawianie akt: zgodnie z regulaminem_czytelni.pdf
- telefonicznie: (58) 76 56 322 (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)
- droga elektroniczną: czytelnia@gdynia.sr.gov.pl 
- osobiście: w czytelni (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)

-  przez stronę www.gdynia.sr.gov.pl/pl/zamow-akta 

UWAGA: akta udostępniane są najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ich zamówienia

pok. 40 (parter)

Główna Księgowa: Jolanta Rybicka

Zakres działania: zajmuje się sprawami finansowymi, budżetowymi, księgowymi i kasowymi Sądu Rejonowego w Gdyni

tel. 58 76 56 178, 58 76 56 131

e-mail: oddzial.finansowy@gdynia.sr.gov.pl

pok. 105 (I piętro)

Kierownik oddziału: Łukasz Waliński

tel. 58 76 56 330, 339

e-mail: it@gdynia.sr.gov.pl

 

pok. N23c  (niski parter)

Kierownik oddziału: Paweł Sałata

tel. 58 76 56 107, e-mail : oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl