Numery rachunków bankowych

Odsłuchaj Wydrukuj

Dochody budżetowe
(regulowanie wpłat związanych z: wpisami, grzywnami, kosztami karnymi, odpisami z ksiąg wieczystych, odpisami wyroków, postanowień, protokołów)
NBP o/o Gdańsk 25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

Sumy depozytowe – nr rachunku obowiązujący od 02.01.2015r.
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
86 1130 1017 0021 1001 0890 0004

Sumy depozytowe (EURO)
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
43 1130 1017 0021 1001 0890 0002

Sumy depozytowe (USD)
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
59 1130 1017 0021 1001 0890 0005

Sumy na zlecenie
(wpłaty zaliczek dla biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, opłata za wpis do rejestru spadkowego - przy każdej wpłacie prosimy wpisać sygnaturę sprawy lub wydział, do którego sprawa jest kierowana)
NBP 62 1010 1140 0065 6513 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Na podane konto należy wpłacać orzeczone przez Sądy nawiązki oraz świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, któe są przychodami funduszu i winny być uiszczone na rachunek bankowy:
BGK 80 1130 1121 0007 8430 7920 0003