Numery rachunków bankowych

Odsłuchaj Wydrukuj

Bieżące dochody
(regulowanie wpłat związanych z: wpisami, grzywnami, kosztami karnymi, odpisami z ksiąg wieczystych, odpisami (wyroków, postanowień, protokołów)
NBP o/o Gdańsk 25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

Depozyty – nr rachunku obowiązujący od 02.01.2015r.
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
86 1130 1017 0021 1001 0890 0004

Depozyty (EURO)
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
43 1130 1017 0021 1001 0890 0002

Depozyty (USD)
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
59 1130 1017 0021 1001 0890 0005

Zaliczki
(wpłaty zaliczek dla biegłych, kuratorów, opłata za wpis do rejestru spadkowego)
NBP 62 1010 1140 0065 6513 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK 80 1130 1121 0007 8430 7920 0003