Sprawozdania statystyczne

Odsłuchaj Wydrukuj

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2016:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wedłu własciwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnich i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2017:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2018:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawodanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S 16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdane z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - sprawoadanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S23 - sprawozdanie z czynności komorników

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2019:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdane w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S 10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18- sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 Kw - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S23 Kom - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18- sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 Kw - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S23 Kom - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2020:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 -Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW- sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2021:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 KW- sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2022 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 KW- sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2022:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2023 roku:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2023:

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej