Edukacja

Odsłuchaj Wydrukuj

Koordynator ds. Edukacji w Sądzie Rejonowym w Gdyni - SSR Teresa Skrzypkowska  

e-mail: teresa.skrzypkowska@gdynia.sr.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIII POMORSKI TYDZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ 

 

W dniu 30 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów Gdyńskiego Liceum Autorskiego i Mistrzostwa Sportowego z Sędzią z II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczącym odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko mieniu. 

Młodzież wzięła udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności, i zwiedziła areszt sądowy. 

W dniu 15 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów czwartej klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie z Sędzią z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni. Młodzież brała udział w symulacji rozprawy w sprawie o czyn karalny i o demoralizację związanych z udostępnianiem w internecie niedozwolonych treści, a także poznała m.in. zasady odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, oraz jakie mogą być konsekwencje cyberprzemocy.  

W dniu 14 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Omawiane były m.in. zasady odpowiedzialności za posiadanie i udostępnianie środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Uczniowie wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności. 

W dniu 13 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów IV klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni z Sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni oraz z Kuratorem Rodzinnym i Nieletnich, a także z Policjantami z Policji Sądowej. Młodzież dowiedziała się m.in. kto może zostać sędzią, i co właściwie sędzia robi w sądzie, a także kto to jest kurator sądowy, jakie są jego zadania, i na czym polega jego praca. Policjanci opowiedzieli o swojej pracy, pokazali sprzęt ochrony osobistej i jak się go używa, wytłumaczyli kiedy stosuje się środki przymusu bezpośredniego i na czym to polega.

Młodzież zobaczyła też areszt sądowy, gabinet Prezesa Sądu i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych.    

 

W dniu 13 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się również spotkanie uczniów Gdyńskiego Liceum Autorskiego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Panią Mediator Agnieszką Krzemianowską - Ozgą z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Pani Mediator wyjaśniła co to jest mediacja rówieśnicza, jakie są jej zasady, kto może być mediatorem rówieśniczym, i  na czym polega mediacja oraz mediacja rówieśnicza. Młodzież wzięła udział w symulacji mediacji rówieśniczej i dowiedziała się, jaka jest różnica pomiędzy udziałem w sporze przed sądem, a rozwiązywaniem konfliktu w drodze mediacji. 

Uczniowie zwiedzili areszt sądowy i archiwum Sądu.      

 

"Niech Mediacja będzie z Tobą!"

W dniu 12 października 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w ramach obchodów Tygodnia Mediacji 2023, pod hasłem: "Niech MEDIACJA będzie z Tobą!" odbyły się spotkania edukacyjne z Panią Mediator Katarzyną Stryjek - Kierownikiem Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej - oraz Jej podopiecznymi - Uczniami i Uczennicami 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z klasy o profilu mediacyjnym. Uczestniczyli w nich uczniowie piątych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie oraz uczniowie trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.  Młodzież uczestniczyła m.in. w symulacjach mediacji rówieśniczych, zwiedziła sądowy areszt, sekretariat i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu oraz archiwum sądowe. 

 

W dniu 12 października 2023r. odbyło się również spotkanie uczniów z pierwszej klasy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczące odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji osób nieletnich.   

 

 
W dniu 18 października 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni z Sędzią z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni. Młodzież brała udział w symulacji rozprawy w sprawie o czyn karalny i o demoralizację. Pani Sędzia objaśniła m.in. zasady odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, możliwości prowadzenia mediacji w takich sprawach oraz zaznajomiła młodzież z regułami prawnymi relacji: dziecko-rodzic. 
 
 
W dniu 7 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdyni, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Młodzież wzięła również udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności.