Edukacja

Odsłuchaj Wydrukuj

Koordynator ds. Edukacji w Sądzie Rejonowym w Gdyni - SSR Teresa Skrzypkowska  

e-mail: teresa.skrzypkowska@gdynia.sr.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Gdyni 

 

02 kwietnia 2024r. godz. 12.30 spotkanie studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Sędzią z II Wydziału Karnego i udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności; 

05 kwietnia 2024r.  g. 10.00 symulacja rozprawy w Sądzie Rodzinnym i spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni z Sędzią z Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich;

10 kwietnia 2024r.  g. 10.00 spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni z Sędzią z Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich oraz z Policjantami sądowymi; 

11 kwietnia 2024r.  g. 10.00 spotkanie z seniorami z Klubu Seniora w Kowalach i rozmowa na temat cyberbezpieczeństwa i zagrożeń dla osób starszych we współczesnym świecie;

17 kwietnia 2024r.  g. 9.00 spotkanie uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie klas mundurowych z Sędzią Sądu Garnizonowego w Gdyni i udział w rozprawach w charakterze publiczności; 

25 kwietnia 2024r.  wizyta Sędziego z Wydziału VI Gospodarczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Kowalach i spotkanie z uczniami tej szkoły na temat dochodzenia do zawodów prawniczych oraz kształtowania kultury prawnej młodzieży.  

 

W dniu 5 marca 2024r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się kolejne spotkanie Studentów Marynarki Wojennej w Gdyni z Sędzią z II Wydziału Karnego, dotyczącym odpowiedzialności karnej za nielegalne posiadanie broni. Studenci wzięli również udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności.

W dniu 20 lutego 2024r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie Studentów Marynarki Wojennej w Gdyni z Sędzią z II Wydziału Karnego, dotyczącym odpowiedzialności za nielegalne posiadanie broni. Studenci wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności.

W dniu 23 stycznia 2024r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów ósmej klasy Gdyńskiej Szkoły Społecznej w Gdyni z Sędzią z II Wydziału Karnego, dotyczącym odpowiedzialności za czyny chuligańskie. Uczniowie nadto zwiedzili areszt sądowy i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu, i wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawie w sprawie karnej, dotyczącej nielegalnego posiadania broni i czynu chuligańskiego.    

W dniu 17 stycznia 2024r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, z Sędziami z VII Wydziału Cywilnego i z X Wydziału Wykonawczego Sądu. Młodzież wzięła udział w symulacji rozprawy karnej, poznała zasady pracy Sądu, w tym pracy sekretariatów sądowych oraz zasady dochodzenia do zawodu sędziego. Uczniowie nadto zwiedzili areszt sądowy, "niebieski pokój" i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu.  

 

W dniu 15 grudnia 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni z Sędziami z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i z VI Wydziału Gospodarczego. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda praca sędziego poza rozprawą, z  jakich wydziałów składa się Sąd Rejonowy w Gdyni i jakiego rodzaju sprawy toczą się w poszczególnych wydziałach oraz czym różni się mediacja od postępowania przed sądem. Nadto młodzież poznała zasady odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, i jakie mogą być konsekwencje demoralizacji i popełnienia czynu karalnego.

Młodzież zwiedziła też areszt sądowy i archiwum ksiąg wieczystych.

 

W dniu 12 grudnia 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni.

Studenci wzięli udział w rozprawach karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, zwiedzili areszt sądowy i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych, gdzie poznali ogólne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg wieczystych.

 

 

VIII POMORSKI TYDZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ 

 

W dniu 30 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów Gdyńskiego Liceum Autorskiego i Mistrzostwa Sportowego z Sędzią z II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczącym odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko mieniu. 

Młodzież wzięła udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności, i zwiedziła areszt sądowy. 

W dniu 15 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów czwartej klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie z Sędzią z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni. Młodzież brała udział w symulacji rozprawy w sprawie o czyn karalny i o demoralizację związanych z udostępnianiem w internecie niedozwolonych treści, a także poznała m.in. zasady odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, oraz jakie mogą być konsekwencje cyberprzemocy.  

W dniu 14 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Omawiane były m.in. zasady odpowiedzialności za posiadanie i udostępnianie środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Uczniowie wzięli udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności. 

W dniu 13 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów IV klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni z Sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni oraz z Kuratorem Rodzinnym i Nieletnich, a także z Policjantami z Policji Sądowej. Młodzież dowiedziała się m.in. kto może zostać sędzią, i co właściwie sędzia robi w sądzie, a także kto to jest kurator sądowy, jakie są jego zadania, i na czym polega jego praca. Policjanci opowiedzieli o swojej pracy, pokazali sprzęt ochrony osobistej i jak się go używa, wytłumaczyli kiedy stosuje się środki przymusu bezpośredniego i na czym to polega.

Młodzież zobaczyła też areszt sądowy, gabinet Prezesa Sądu i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych.    

 

W dniu 13 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się również spotkanie uczniów Gdyńskiego Liceum Autorskiego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Panią Mediator Agnieszką Krzemianowską - Ozgą z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Pani Mediator wyjaśniła co to jest mediacja rówieśnicza, jakie są jej zasady, kto może być mediatorem rówieśniczym, i  na czym polega mediacja oraz mediacja rówieśnicza. Młodzież wzięła udział w symulacji mediacji rówieśniczej i dowiedziała się, jaka jest różnica pomiędzy udziałem w sporze przed sądem, a rozwiązywaniem konfliktu w drodze mediacji. 

Uczniowie zwiedzili areszt sądowy i archiwum Sądu.      

 

"Niech Mediacja będzie z Tobą!"

W dniu 12 października 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w ramach obchodów Tygodnia Mediacji 2023, pod hasłem: "Niech MEDIACJA będzie z Tobą!" odbyły się spotkania edukacyjne z Panią Mediator Katarzyną Stryjek - Kierownikiem Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej - oraz Jej podopiecznymi - Uczniami i Uczennicami 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z klasy o profilu mediacyjnym. Uczestniczyli w nich uczniowie piątych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie oraz uczniowie trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.  Młodzież uczestniczyła m.in. w symulacjach mediacji rówieśniczych, zwiedziła sądowy areszt, sekretariat i archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu oraz archiwum sądowe. 

 

W dniu 12 października 2023r. odbyło się również spotkanie uczniów z pierwszej klasy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczące odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji osób nieletnich.   

 

 
W dniu 18 października 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni z Sędzią z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni. Młodzież brała udział w symulacji rozprawy w sprawie o czyn karalny i o demoralizację. Pani Sędzia objaśniła m.in. zasady odpowiedzialności z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, możliwości prowadzenia mediacji w takich sprawach oraz zaznajomiła młodzież z regułami prawnymi relacji: dziecko-rodzic. 
 
 
W dniu 7 listopada 2023r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni odbyło się spotkanie uczniów trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi z Sędzią z IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdyni, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Młodzież wzięła również udział w rozprawie karnej w charakterze publiczności.