Wydziały/Sekcje Sądu

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 123
fax. (058) 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Jank, Zastępca- SSR Małgorzata Nowicka-Midziak

pokój numer 139, I piętro

Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elwira Adamczak


Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56  193
fax. (058) 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233;  e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:
SSR Anna Stolarska

pokój numer 114, I piętro
przyjęcia interesantów:  poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Ratajska

Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym dla miasta Gdyni

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 134
fax. (058) 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Monika Szeleźniak, Zastępca- SSR Grzegorz Kubanek

pokój numer 315, III piętro
przyjęcia interesantów: piątek 9.30-11.30

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Werochowska

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

 

Budynek 
ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel. (058)  76 56 147
fax. (058) 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Marcin Matusiak,
Zastępca SSR Beata Przybyłowska
przyjęcia interesantów:  wtorek  9.00-10.40

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Owczarek

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych i inne sprawy przekazane do rozpoznania na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 220
fax. (058) 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:

SSR Sylwia Uznańska

 

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kamińska


właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie,


Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 167
fax. (058) 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów:  Biuro Podawcze - Budynek A, pokój N05 ( w godzinach: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-14.30); tel. (58) 76 56 190; fax. (58) 7656321; e- mail:ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału:
Starszy referendarz sądowy Iwona Paulinek

pokój numer N13 , poziom „0” (niski parter)
przyjęcia interesantów: wtorek, godz. 10-13 po uprzednim telefonicznym bądź osobistym ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału pok. N06.

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Skiba


właściwość rzeczowa:  prowadzi sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

Budynek 
ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel. (058)  76 56 172
fax. (058) 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A, pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Sawicka, Zastępca- SSR Katarzyna Fojuth

przyjęcia interesantów: poniedziałek 12:00-14:00, pok. A.101

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Miotk

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 180
fax. (058) 76 56 183
e-mail: cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Anita Stęplińska - Piechota

pokój numer 201, II piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Woźnicka

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego z wyłączeniem spraw rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 185
e-mail:cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:

Starszy

Starszy referendarz sądowy Aneta Kowalewska

 przyjęcia interesantów: wtorek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Dominika Rohde

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy egzekucyjne:

1)   ze skargi na czynności komornika,

2)   o wyjawienie majątku,

3)   o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym niepochodzącym od sądu,

4)   o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony,

5)   o egzekucję świadczeń niepieniężnych,

6)   o nakazanie sprzedaży udziałów,

7)   o wydanie zarządzeń w trybie art 759 § 2 k.p.c.,

8)   o obniżenie opłaty egzekucyjnej,

9)    w przedmiocie egzekucji z nieruchomości,

10)  w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy,

11)  inne w postępowaniu egzekucyjnym.

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 143
fax. (058) 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Ewa Mielcarek, Zastępca SSR Elżbieta Nawara

pokój numer 303, III piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Chmielińska – Wons

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości  Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 206
fax. (058) 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału:
SSR Jolanta Jeżewska

pokój: 13
przyjęcia interesantów: wtorek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Zielińska

właściwość rzeczowa: wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym  zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )