Pytania i odpowiedzi

Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

„Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej

Zakupu znaków opłaty sądowej można dokonać w  pok. nr 38 (Kasa Sądu Rejonowego – na parterze budynku) lub na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 (NBP O/O Warszawa)

Wykonane „Zapytania” dotyczącego podmiotu zbiorowego lub  osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku –  w ciągu 14 dni.
Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (w znaczkach skarbowych – dostępnych w budynku Sądu pok. nr 38 albo na konto bankowe 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 PKO Bank Polski S.A, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.

Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym”

Punkt Informacyjny KRK  znajduje się w pok. 33 na parterze budynku „A” Plac Konstytucji 5, tel. 58 76 56 338. Punkt czynny jest:

poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek 8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Od 01 lipca 2014 roku formularze zapytania można składać również elektronicznie poprzez portal  ekrk.ms.gov.pl. W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl .Opłata za uzyskanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwana drogą elektroniczną wynosi 20 zł

Jednocześnie informujemy, iż zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (pok. nr 29- parter):    80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34;  tel. 58 32 -13- 172

Wysokość ww opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014  poz. 841).

Aktualne wzory formularzy:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego - więcje na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Pomoc pokrzywdzonym i terapie dla sprawców przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

oraz NA STRONIE WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

INFORMUJEMY, IŻ NA STRONIE https://wsoi.ms.gov.pl  w zakładce "Do pobrania" znajdują się aktualne karty usług podstawowych i uzupełniajacych ( w tym wzory wniosków, formularzy).

wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-KW WPIS

Sąd Rejonowy w Gdyni
NIP: 586-17-70-179
REGON:000321810

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek:     7.30 – 18.00
wtorek- piątek: 7.30 – 15.30

Budynek A
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

  
Budynek B

Adres: ul. Jana z Kolna 55,
81- 354 Gdynia

e- mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Centrala 58 76 56 100

Biuro Obsługi Interesanta –  58 76 56 231; 58 76 56 232

 

Sąd Rejonowy w Gdyni
pl. Konstytucji 5
81-354 Gdynia

Biuro Obsługi Interesanta
tel. 58 76 56 231, 76 56 232

Sekretariat Prezesa
tel. 58 76 56 104
fax 58 661-21-55

e-mail:sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Dyrektor
tel. 58 76 56 104

e-mail: sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel.58 76 56 104
fax: 58 661-21-55
e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Oddział Finansowy
tel.  58 76 56 131
fax: 58 76 56 178

I Wydział Cywilny
tel. 58 76 56 123
fax: 58 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym
tel/fax. 58 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 58 76 56 134
fax: 58 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
tel. 58 76 56 147
fax: 58 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
tel./fax. 58 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 58 76 56 167
fax 58 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
tel. 58 76 56 172
fax: 58 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
tel. 58  76 56 180
fax  58 76 56 183
e-mail:  cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym
tel. 58 76 56 185
e-mail: cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl


IX Wydział Karny
tel. 58 76 56 143
fax 58 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

X Wydział Wykonawczy
tel.  58 76 56 206

fax 58 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

Zespół Kuratorów dla Dorosłych
tel/fax 58 76 56 226

Zespół Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia,
Budynek B
tel/fax 58 76 56 208

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału  
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski 
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Małgorzata Chojnacka- referendarz sądowy
 9. Agnieszka Knut - referendarz sądowy

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska  
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga  
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska
 6. Eliza Sobolewska - referendarz sądowy
 7. Kamila Jaskot- referendarz sądowy
 8. Piotr Mydlak - referendarz sądowy 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka  
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska  
 5. Maciej Potyrała  
 6. Monika Jobska del. do SO

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału  
 2. Joanna Buławska  Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Beata Przybyłowska    
 4. Bożena Bocian  
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz  
 7. Marzena Grabda  del. do SO
 8. Agnieszka Knut - referendarz sądowy

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska - Przewodniczący Wydziału
 2. Agata Maliszewska - asesor sądowy   

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy- Przewodniczący Wydziału
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądowy
 4. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy
 5. Magdalena Przekop - Kotuk- referendarz sądowy
 6. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy
 7. Marzena Tomkowicz - starszy referendarz sądowy

 

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka – Przewodniczący Wydziału  
 2. Katarzyna Fojuth – Zastępca Przewodniczącego Wydziału  
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz  
 5. Izabela Walicka
 6. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu - 
 7. Justyna Supińska  
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Lidia Calińska - asesor sądowy
 10. Krystian Brzeziński - asesor sądowy
 11. Monika Chyła -Nosek - starszy referendarz sądowy
 12. Joanna Rodowska - starszy referendarz sądowy
 13. Bożena Tukanowicz-Kasicka - starszy referendarz sądowy

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota – Przewodniczący Wydziału  
 2. Grzegorz Bledziewski  
 3. Gabriela Czujko 
 4. Hanna Dumanowska-Łosin 
 5. Justyna Kosiorek de Miquelarena 
 6. Marian Glembin - del. do SO
 7. Agnieszka Haręża - asesor sądowy 
 8. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy

Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w  VII Wydziale Cywilnym

 1. Monika Selin -Wiceprezes Sądu,  Kierownik Sekcji 
 2. Elżbieta Nawara - Prezes Sądu
 3. Aneta Kowalewska - referendarz sądowy
 4. Roman Owczarski - referendarz sądowy

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału  
 2. Mariusz Sztuba - Zastępca Przewodniczącego Wydziału   
 3. Ilona Rudek 
 4. Michał Dampc  del. do SO
 5. Jarosław Kita  del. do MS

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału 
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni
Bartosz Bociąga

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:30,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w godzinach otwarcia kancelarii. W związku ze stanem epidemii kancelaria w dalszym ciągu pozostaje zamknięta dla interesantów.

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni
Jarosław Buzderewicz

ul. Przemysława 4
81-389 Gdynia
tel. 58 710-35-70
fax. 58-710-35-22 email: gdynia.buzderewicz@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 8.30 - 10.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni
Tomasz Deresiewicz

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni
Tomasz Draganik

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Zastępca Komornika - Komornik Wiesława Sokólska

Skwer Kościuszki 15/11
81- 370 Gdynia
tel./fax. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni
Jolanta Janocha-Mularczyk

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni
Adrian Kraśniewski

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Iwona Miotk

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.00-17.00

                                                 wtorek w godz. 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
Krzysztof Mówiński

ul. Świętojańska 55/03
81-391 Gdynia
tel. 58 661-51-87
fax. 58 627-85-24
e-mail: krzysztof.mowinski@komornik.pl
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni
Rafał Mularczyk

ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni
Marcin Płoński

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia
tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 

Kancelaria Komornicza nr XII w Gdyni
Zastępca Komornika - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Alina Siemieniuk-Rassmus

ul. Świętojańska 47/1
81-391 Gdynia
tel. 58 710- 25- 21
fax 58 719-16-95
e-mail : gdynia.siemieniuk@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.68 2030 0045 1110 0000 0304 3420

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 8.00-15.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-14.00, piątek w godz. 7.30-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-14.00

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Komornik Sądowy Ewa Barbara Zamiela przejmuje wszystkie niezakończone sprawy likwidowanej Kancelarii nr XII.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni
Wiesława Sokólska

ul.Morska 242, I piętro
81-006 Gdynia
tel. 665 919 900
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30- 14.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 8.30 -14.30

W I półroczu 2020 roku komornik nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni
Jolanta Tilsa

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 7.00 -15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni
Marcin Zalewski

ul. 10 Lutego 25/8
81-364 Gdynia
tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piatek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni
Ewa Barbara Zamiela

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/fax 58 620 60 22
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00