Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych.

Odsłuchaj Wydrukuj

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 r..pdf

Adres mailowy służący zgłaszaniu problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu w sądach powszechnych: antymobbing@ms.gov.pl