INFORMACJA O ZNIESIENIU SEKCJI DO SPRAW WYKROCZENIOWYCH W II WYDZIALE KARNYM SĄDU REJONOWEGO W GDYNI.

Odsłuchaj Wydrukuj

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 02 LIPCA 2018 ROKU
ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU
ZNIESIONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI
 SEKCJA DO SPRAW WYKROCZENIOWYCH W II WYDZIALE KARNYM.

 

Sprawy o wykroczenia pozostają w obszarze właściwości rzeczowej II Wydziału Karnego