KOMUNIKAT- w sprawie trybu udzielania przez kuratorów Sądu Rejonowego w Gdyni pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i jednostek penitencjarnych

Odsłuchaj Wydrukuj