OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORA SPOŁECZNEGO

Odsłuchaj Wydrukuj

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Gdyni poszukuje osób chętnych do współpracy w charakterze kuratorów społecznych. Zainteresowane osoby powinny mieć wykształcenie co najmniej średnie i posiadać doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej rodzinami i dziećmi.

Bliższych informacji udzieli kierownik zespołu Dorota Wereszko tel. 505-358-462 lub 58 76-56-208.