Zarządzenie Nr 105-2022-Adm.011-120-22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie ustalenia przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami"

Odsłuchaj Wydrukuj