Zarządzenie Nr 265/21-Adm. Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie rozszerzenia katalogu pism sądowych wysyłanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i sądy rejonowe okręgu gdańskiego bez podpisu

Odsłuchaj Wydrukuj