Zarządzenie nr 3/2024 OA.021.2.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunięciu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni od wykonywania czynności służbowych

Odsłuchaj Wydrukuj