Zarządzenie Nr 35/2022-Adm.011-41/22 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni uchylające zarządzenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń na terenie Sądu Rejonowego w Gdyni

Odsłuchaj Wydrukuj