Zarządzenie Nr 79/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Odsłuchaj Wydrukuj