ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU O UTWORZENIU SEKCJI DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH W RAMACH VII WYDZIAŁU CYWILNEGO

Odsłuchaj Wydrukuj

INFORMUJEMY, IŻ ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z DNIEM 17 LUTEGO 2020 ROKU UTWORZONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI SEKCJA DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH W RAMACH VII WYDZIAŁU CYWILNEGO.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku