Komornicy

Odsłuchaj Wydrukuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociaga 
Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:30,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w godzinach otwarcia kancelarii. W związku ze stanem epidemii kancelaria w dalszym ciągu pozostaje zamknięta dla interesantów.

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz
Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni

ul. Przemysława 4
81-389 Gdynia
tel. 58 710-35-70
fax. 58-710-35-22

email: gdynia.buzderewicz@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 8.30 - 10.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Deresiewicz
Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Deresiewicz zawiadamia,
iż od 01.05.2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik 
Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Joanna Cyrzan
Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni

ul. Świętojańska 23 B/12
81- 372 Gdynia
tel. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk
Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha - Mularczyk zawiadamia,
iż w I półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha - Mularczyk zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski 
Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 10.00-17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk
Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.00-17.00

                                                 wtorek w godz. 9.00-12.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk zawiadamia,
iż w I półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński
Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni

ul. Świętojańska 55/03
81-391 Gdynia
tel. 58 661-51-87
fax. 58 627-85-24
e-mail: krzysztof.mowinski@komornik.pl
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.30-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński zawiadamia,
iż w I półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk 
Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni

ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk zawiadamia,
iż w I półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Płoński 
Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia
tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 


Zastępca Komornika - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Ewa Barbara Zamiela

Kancelaria Komornicza nr XII w Gdyni

Kancelaria Komornicza w likwidacji.

ul. Chylońska 130 A m.2.1.
81-021 Gdynia
tel. 531-033-077
e-mail : gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.68 2030 0045 1110 0000 0304 3420

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 9.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

Zastępca Komornika Sądowego przy sądzie Rejonowym w Gdyni Komornik Ewa Zamiela informuje,
że prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz w sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Komornik Sądowy Ewa Barbara Zamiela przejmuje wszystkie niezakończone sprawy likwidowanej Kancelarii nr XII.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska
Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni

ul.Morska 242, I piętro
81-006 Gdynia
tel. 665 919 900
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.30- 14.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 8.30 -14.30

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa 
Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 7.00 -15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa zawiadamia,
iż w I półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa zawiadamia,
iż w II półroczu 2021 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw
z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4  ustawy o komornikach sądowych.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski
Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni

ul. 10 Lutego 25/8
81-364 Gdynia
tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piątek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni  Ewa Barbara Zamiela
Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/531-033-077
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

Z powodu pandemii kancelaria komornika pozostaje zamknięta dla interesantów do odwołania. Kontakt z kancelarią możliwy jest drogą pocztową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska

Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni

ul. Śląska 51/30

81-304 Gdynia

tel. 58 628 10 60

fax. 58 628 10 39

 

e-mail: gdynia.lniska@komornik.pl

 

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1114 1898 0269 9000 0004

 

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni

ul. Wójta Radtkego 53/2
81-355 Gdynia
tel. 58 354 51 20, 573 527 940

e-mail: gdynia.zablocki@komornik.pl

 link do strony internetowej: https://gdynia-komornik.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 82 1600 1462 1854 7201 0000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 8.00-16.00

                                      środa w godz. 7.00-17.00

                                      piątek w godz. 8.00-14.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 8.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki zawiadamia,

iż przysługuje mu prawo przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.