Lekarze sądowi

Odsłuchaj Wydrukuj

Lista lekarzy w okręgu gdańskim, którzy zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:

https://gdansk.so.gov.pl/lekarze-sadowi,m,mg,266,302