Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Odsłuchaj Wydrukuj

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Małgorzata Chojnacka - referendarz sądowy
 9. Agnieszka Knut - referendarz sądowy

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy I Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy orzekających w I Wydziale Cywilnym od 30.09.2021

podziały czynności referendarzy orzekających w I Wydziale Cywilnym od 24.05.2021

podziały czynności sędziów,asesora i referendarza orzekających w I Wydziale Cywilnym od 14.05.2021

podział czynności referendarza sądowego Małgorzaty Chojnackiej od 06.04.2021

podziały czynności sędziów i referendarza orzekających w I Wydziale Cywilnym

 

 

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska 
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga 
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska 
 6. Kamila Jaskot - referendarz sądowy
 7. Piotr Mydlak - referendarz sądowy  

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym od 01.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

podział czynności referendarza sądowego Kamili Jaskot od 26.07.2021 roku

podział czynności referendarza sądowego Piotra Mydlaka od 26.07.2021 roku

podział czynności referendarza sądowego Elizy Sobolewskiej od 26.07.2021 roku

 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka 
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska 
 5. Maciej Potyrała 

podziały czynności sędziów II Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

podziały czynności sędziów orzekających w II Wydziale Karnym

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału 
 2. Joanna Buławska  Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Beata Przybyłowska 
 4. Bożena Bocian 
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz 
 7. Marzena Grabda  del. do SO
 8. Agnieszka Knut- referendarz sądowy 

podziały czynności sędziów i referendarza III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarza orzekających w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

 

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska- Przewodniczący Wydziału 
 2. Agata Maliszewska- asesor sądowy
 3. Grzegorz Sobczak - asesor sądowy

podziały czynności sędziego i asesorów IV Wydziału Pracy od 01.01.2022 roku

podział czynności SSR Sylwii Uznańskiej od 03.11.2021

podział czynności SSR Sylwii Uznańskiej od 30.09.2021

podział czynności Asesora sądowego Agaty Maliszewskiej od 30.09.2021

podział czynności Asesora sądowego Grzegorza Sobczaka od 30.09.2021

podział czynności asesora orzekającego w IV Wydziale Pracy od 24.05.2021

podziały czynności sędziów orzekających w IV Wydziale Pracy

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy- Przewodniczący Wydziału
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądowy
 4. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy
 5. Magdalena Przekop - Kotuk- referendarz sądowy
 6. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy
 7. Marzena Tomkowicz - starszy referendarz sądowy

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiag Wieczystych od 01.01.2022 roku

podziały czynności referendarzy orzekających w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

podział czynności  od 06.04.2021 roku referendarzy orzekających w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka - Przewodniczący Wydziału
 2. Katarzyna Fojuth - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz 
 5. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu 
 6. Izabela Walicka 
 7. Justyna Supińska 
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Lidia Calińska  - asesor sądowy
 10. Monika Chyła - Nosek - starszy referendarz sądowy
 11. Joanna Rodowska - starszy referendarz sądowy
 12.  Bożena Tukanowicz - Kasicka - starszy referendarz sądowy

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy orzekających w VI Wydziale Gospodarczym

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota - Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Bledzewiski 
 3. Gabriela Czujko 
 4. Hanna Dumanowska-Łosin 
 5. Justyna Kosiorek de Miquelarena 
 6. Agnieszka Haręża - asesor sądowy
 7. Anna Wleklińska - Iżewska - referendarz sądowy
 8. Krystian Brzeziński - asesor sądowy
 9. Aleksandra Dumińska - asesor sądowy

podziały czynności_sędziów, asesorów i referendarzy od 10.01.2022

podziały czynności sędziów, asesora i referendarzy VII Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

podział czynności asesora sądowego Krystiana Brzezińskiego od 01.12.2021

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy orzekających w VII Wydziale Cywilnym

podział czynności referendarza sądowego Anny Wleklińskiej - Iżewskiej od 06.04.2021 roku

podział czynności SSR Justyny Kosiorek de Miguelareny od 12.04.2021 roku

Sekcja do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

 1. Monika Selin - Wiceprezes Sądu, Kierownik Sekcji 
 2. Elżbieta Nawara - Prezes Sądu 
 3. Aneta Kowalewska - referendarz sądowy
 4. Roman Owczarski - referendarz sądowy
 5. Eliza Sobolewska- referendarz sądowy

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym od 01.01.2022 roku

podział czynności SSR Elżbiety Nawara od 20.05.2021

podziały czynności referendarzy orzekających w Sekcji do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym od dnia 06 kwietnia 2021 roku

podziały czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sekcji do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

 

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału 
 2. Mariusz Sztuba - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Ilona Rudek 
 4. Anna Miszewska
 5. Michał Dampc  del. do SO
 6. Jarosław Kita  del. do MS
 7. Marta Sobczak - asesor sądowy

podziały czynności sędziów i asesora IX Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

podział czynności asesora sądowego Marty Sobczak od 30.09.2021 r.

podział czynności SSR Ewy Mielcarek od 01.06.2021 r.

podziały czynności sędziów orzekających w IX Wydziale Karnym

 

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału  
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski 
 4. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy 

podziały czynności sędziów i referendarza X Wydziału Wykonawczego od 01.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarza sądowego orzekających w X Wydziale Wykonawczym od 08.10.2021

podziały czynności sędziów orzekających w X Wydziale Wykonawczym od 01.07.2021

podziały czynności sędziów orzekających w X Wydziale Wykonawczym

 

INFORMACJA O DATACH POWOŁANIA/MIANOWANIA SĘDZIÓW, ASESORÓW I REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W GDYNI