Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Odsłuchaj Wydrukuj

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Małgorzata Chojnacka - referendarz sądowy
 9. Roman Owczarski - referendarz sądowy

podział czynności Referendarza Romana Owczarskiego od 21.03.2022 roku

podział czynności Referendarza Małgorzaty Chojnackiej od 21.03.2022 roku

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy I Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

 

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska 
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga 
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska 
 6. Kamila Jaskot - referendarz sądowy
 7. Piotr Mydlak - referendarz sądowy  

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym od 01.01.2022 roku

 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka 
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska 
 5. Maciej Potyrała 
 6. Arkadiusz Szlachta  del. z WSG

podziały czynności sędziów II Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału 
 2. Joanna Buławska  Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Beata Przybyłowska 
 4. Bożena Bocian 
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz 
 7. Joanna Rodowska

podziały czynności sędziów i referendarza III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01.01.2022 roku

 

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska- Przewodniczący Wydziału 
 2. Agata Maliszewska- asesor sądowy
 3. Grzegorz Sobczak - asesor sądowy

podziały czynności sędziego i asesorów IV Wydziału Pracy od 01.01.2022 roku

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy- Przewodniczący Wydziału
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądowy
 4. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy
 5. Magdalena Przekop - Kotuk- referendarz sądowy
 6. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy
 7. Marzena Tomkowicz - starszy referendarz sądowy

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiag Wieczystych od 01.01.2022 roku

 

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka - Przewodniczący Wydziału
 2. Katarzyna Fojuth - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz 
 5. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu 
 6. Izabela Walicka 
 7. Justyna Supińska 
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Lidia Calińska  - asesor sądowy
 10. Monika Chyła - Nosek - starszy referendarz sądowy
 11.  Bożena Tukanowicz - Kasicka - starszy referendarz sądowy

podziały czynności referendarzy od 21.03.2022 roku

podział czynności  SSR Małgorzaty Wareckiej od 01.03.2022 roku

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy VI Wydziału Gospodarczego od 01.01.2022 roku

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota - Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Bledzewiski 
 3. Hanna Dumanowska-Łosin 
 4. Justyna Kosiorek de Miquelarena 
 5. Agnieszka Haręża - asesor sądowy
 6. Krystian Brzeziński - asesor sądowy
 7. Aleksandra Dumińska - asesor sądowy
 8. Anna Wleklińska - Iżewska - referendarz sądowy

podziały czynności_sędziów i asesorów od 10.01.2022

podziały czynności sędziów, asesora i referendarzy VII Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

 

Sekcja do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

 1. Elżbieta Nawara- Kierownik Sekcji 
 2. Monika Selin - Prezes Sądu
 3. Aneta Kowalewska - referendarz sądowy
 4. Roman Owczarski - referendarz sądowy
 5. Eliza Sobolewska- referendarz sądowy

podział czynności Referendarza Romana Owczarskiego od 21.03.2022 roku

podziały czynności SSR Elżbiety Nawara i SSR Moniki Selin od 01.03.2022 roku

podział czynności Referendarza sądowego Elizy Sobolewskiej od 10.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym od 01.01.2022 roku

 

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału 
 2. Mariusz Sztuba - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Ilona Rudek 
 4. Anna Miszewska
 5. Michał Dampc  del. do SO
 6. Jarosław Kita  del. do MS
 7. Marta Sobczak - asesor sądowy

podziały czynności sędziów i asesora IX Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

 

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału  
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski 
 4. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy 

podziały czynności sędziów i referendarza_X Wydziału Wykonawczego od 10.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarza X Wydziału Wykonawczego od 01.01.2022 roku

 

 

INFORMACJA O DATACH POWOŁANIA/MIANOWANIA SĘDZIÓW, ASESORÓW I REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W GDYNI