Lista sędziów, asesorów i referendarzy

Odsłuchaj Wydrukuj

I Wydział  Cywilny

 1. Joanna Jank – Przewodniczący Wydziału
 2. Małgorzata Nowicka-Midziak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Tadeusz Kotuk 
 4. Małgorzata Żelewska 
 5. Piotr Jędrzejewski
 6. Sławomir Splitt 
 7. Mateusz Berent - asesor sądowy
 8. Renata Mielko- starszy referendarz sądowy
 9. Roman Owczarski - referendarz sądowy

podział czynności Starszego referendarza Renaty Mielko od 01.06.2023 roku

podziały czynności sędziów, asesora i referendarza I Wydziału Cywilnego od 01.01.2023 roku

podział czynności Referendarza Romana Owczarskiego od 21.03.2022 roku

podział czynności Referendarza Małgorzaty Chojnackiej od 21.03.2022 roku

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy I Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

 

Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

 1. Anna Stolarska – Kierownik Sekcji 
 2. Ilona Będźkowska 
 3. Iwona Tusk-Kasiewicz  
 4. Ewa Kokowska-Kuternoga 
 5. Marzanna Stefaniuk-Muczyńska 
 6. Kamila Jaskot - referendarz sądowy
 7. Piotr Mydlak - referendarz sądowy  

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym od 01.01.2022 roku

 

II Wydział  Karny

 1. Monika Szeleźniak – Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Kubanek Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
 3. Joanna Biernacka 
 4. Joanna Mierzwa-Dzięcielska 
 5. Maciej Potyrała 
 6. Arkadiusz Szlachta  del. z WSG

podział czynności SWSG A. Szlachty

podziały czynności sędziów II Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Marcin Matusiak  Przewodniczący Wydziału
 2.  Beata Przybyłowska Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Joanna Buławska  
 4. Bożena Bocian 
 5. Jolanta Kurkowska 
 6. Eliza Salkowska- Cichosz 
 7. Joanna Rodowska

podział czynności SSR J. Buławskiej od 15.06.2023 roku

podział czynności SSR. B. Przybyłowskiej od 15.06.2023 roku

podział czynności SSR J. Rodowskiej od 28.04.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarza III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01.01.2022 roku

 

IV Wydział  Pracy

 1. Sylwia Uznańska- Przewodniczący Wydziału 
 2. Agata Truskolawska- asesor sądowy
 3. Grzegorz Sobczak - asesor sądowy

podziały czynności sędziego i asesorów IV Wydziału Pracy od 01.01.2022 roku

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Anna Bierła- Mróz - starszy referendarz sądowy- Przewodniczący Wydziału
 2. Barbara Dolata - starszy referendarz sądowy
 3. Barbara Kolendowicz - starszy referendarz sądowy
 4. Iwona Paulinek - starszy referendarz sądowy
 5. Magdalena Przekop - Kotuk- referendarz sądowy
 6. Wojciech Kraszewski - referendarz sądowy- del. do SA

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiąg Wieczystych od 15.02.2023 roku

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiąg Wieczystych od 01.08.2022 roku

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiąg Wieczystych od 16.05.2022 roku

podziały czynności referendarzy V Wydziału Ksiag Wieczystych od 01.01.2022 roku

 

VI Wydział  Gospodarczy

 1. Anna Sawicka - Przewodniczący Wydziału
 2. Katarzyna Fojuth - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Teresa Skrzypkowska 
 4. Krzysztof Stankiewicz 
 5. Małgorzata Warecka – Wiceprezes Sądu 
 6. Izabela Walicka 
 7. Justyna Supińska 
 8. Aleksandra Konkel 
 9. Marta Sobczak  - asesor sądowy
 10. Monika Chyła - Nosek - starszy referendarz sądowy
 11.  Bożena Tukanowicz - Kasicka - starszy referendarz sądowy
 12. Katarzyna Rękas - Osińska - referendarz sądowy

podział czynności Asesora sądowego Marty Sobczak od 03.04.2023 roku

podział czynności SSR T. Skrzypkowskiej od 13.02.2023 roku

podziały czynności referendarzy od 01.10.2022 roku

podziały czynnosci referendarzy od 23.05.2022 roku

podziały czynności referendarzy od 26.04.2022 roku

podziały czynności referendarzy od 21.03.2022 roku

podział czynności  SSR Małgorzaty Wareckiej od 01.03.2022 roku

podziały czynności sędziów, asesorów i referendarzy VI Wydziału Gospodarczego od 01.01.2022 roku

 

VII Wydział Cywilny

 1. Anita Stęplińska - Piechota - Przewodniczący Wydziału 
 2. Grzegorz Bledziewski 
 3. Hanna Dumanowska-Łosin 
 4. Justyna Kosiorek de Miquelarena
 5. Krystian Brzeziński 
 6. Agnieszka Haręża - asesor sądowy
 7. Aleksandra Dumińska - asesor sądowy
 8. Anna Wleklińska - Iżewska - referendarz sądowy

podział czynności SSR Krystiana Brzezińskiego od 04.11.2022 roku

podziały czynności_sędziów i asesorów od 10.01.2022

podziały czynności sędziów, asesora i referendarzy VII Wydziału Cywilnego od 01.01.2022 roku

 

Sekcja do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

 1. Aneta Kowalewska - referendarz sądowy- Kierownik Sekcji 
 2. Monika Selin - Prezes Sądu
 3. Teresa Skrzypkowska
 4. Roman Owczarski - referendarz sądowy
 5. Eliza Sobolewska- referendarz sądowy

podziały czynności SSR T. Skrzypkowskiej i Ref. R. Owczarskiego od 13.02.2023 roku

podziały czynności Sędziego i Referendarzy Sekcji  do spraw egzekucyjnych od 03.10.2022 roku

podział czynności Referendarza Romana Owczarskiego od 21.03.2022 roku

podziały czynności SSR Elżbiety Nawara i SSR Moniki Selin od 01.03.2022 roku

podział czynności Referendarza sądowego Elizy Sobolewskiej od 10.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarzy Sekcji do spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym od 01.01.2022 roku

 

IX Wydział  Karny

 1. Ewa Mielcarek – Przewodniczący Wydziału 
 2. Elżbieta Nawara - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Mariusz Sztuba  
 4. Ilona Rudek 
 5. Anna Miszewska
 6. Michał Dampc  del. do SO
 7. Jarosław Kita  del. do MS

podziały czynności sędziów i asesora IX Wydziału Karnego od 01.01.2022 roku

 

X Wydział  Wykonawczy

 1. Jolanta Jeżewska - Przewodniczący Wydziału  
 2. Marlena Kozacka 
 3. Krzysztof Więckowski 
 4. Anna Wleklińska- Iżewska - referendarz sądowy 

podziały czynności sędziów i referendarza_X Wydziału Wykonawczego od 10.01.2022 roku

podziały czynności sędziów i referendarza X Wydziału Wykonawczego od 01.01.2022 roku

 

INFORMACJA O DATACH POWOŁANIA/MIANOWANIA SĘDZIÓW, ASESORÓW I REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W GDYNI