Oddział Administracyjny

Odsłuchaj Wydrukuj

pok. 235 (II piętro)

Kierownik oddziału: Ewelina Krefft

tel. 58 76 56 103, fax. 58 661-21-55,

e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

Do zadań Oddziału Administracyjnego należy w szczególności:

1)   prowadzenie dokumentacji w zakresie nadzoru nad postępowaniami sądowymi oraz komorniczymi,

2)   opracowywanie projektu informacji rocznej o działalności Sądu, na podstawie odrębnych przepisów,

3) prowadzenie spraw z zakresu wewnętrznej organizacji Sądu dotyczących opracowywania, wydawania i ewidencjonowania wewnętrznych aktów prawnych - zarządzeń Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu,

4)    prowadzenie spraw dotyczących usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,

5)   sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,

6)  nadzór nad obiegiem dokumentacji w obrocie zagranicznym, na podstawie odrębnych  przepisów,

7)  prowadzenie sekretariatu Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu,

8)  prowadzenie Kancelarii Tajnej na podstawie odrębnych przepisów,

9)   nadzór nad stanowiskiem dostępowym do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni,

10)   nadzór nad pracą archiwum zakładowego,

11)   nadzór nad prowadzeniem ewidencji dowodów rzeczowych przekazanych na stan magazynu dowodów rzeczowych,

12)   prowadzenie dokumentacji obronnej na podstawie odrębnych przepisów,

13)   prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

14)   organizowanie konkursów na wolne stanowiska,

15)   organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników administracyjnych,

16) sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych z zakresu spraw osobowych,

17) rejestracja wpływających wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego oraz przekazywanie ich Komisji ZFŚS celem rozpatrzenia,

18)   prowadzenie wykazów służbowych komorników sądowych.

2.    W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje: Biuro Podawcze, Magazyn Dowodów Rzeczowych, Biuro Obsługi Intetesantów, Czytelnia Akt, Archiwum Zakładowe.

Kierownik Oddziału Admisnitarcyjnego pełni funkcję Inspektora BHP.