Pomoc pokrzywdzonym

Wydrukuj

Pomoc pokrzywdzonym i terapie dla sprawców przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

oraz NA STRONIE WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.