I Wydział Cywilny

Wydrukuj

I Wydział Cywilny - Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 123
fax. (058) 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Jank, Zastępca- SSR Małgorzata Nowicka-Midziak

pokój numer 139, I piętro

Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Aleksandra Staszewska


Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla miasta Gdyni z wyłączeniem spraw nieprocesowych.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.