Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56  193
fax. (058) 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233;  e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:
SSR Anna Stolarska

pokój numer 114, I piętro
przyjęcia interesantów:  poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Ratajska

Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym dla miasta Gdyni

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.