V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 167
fax. (058) 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A, pokój 023B; tel. (058) 7656190; fax. (058) 7656321; e- mail:ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:

pokój numer , poziom „0” (niski parter)
przyjęcia interesantów:

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Skiba


właściwość rzeczowa:  prowadzi Księgi Wieczyste dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gdyni.

Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, Dz. U. nr 95, poz. 843 ze zm