VI Wydział Gospodarczy

Wydrukuj

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 172
fax. (058) 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A, pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Izabela Walicka, Zastępca- SSR Anna Sawicka

pokój numer 205, II piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek 12.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Miotk

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie.

Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów gospodarczych, Dz. U. nr 116, poz. 1247 ze zm.