X Wydział Wykonawczy

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 206
fax. (058) 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału:
SSR Jolanta Jeżewska

pokój:13
przyjęcia interesantów:wtorek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Zielińska

właściwość rzeczowa: wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym  zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )

.