Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na : sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynk

Wydrukuj

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Gdyni.
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań
SOLCOM BAYARD Sp. z o.o. , ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań

W załączeniu:

  1. Zestawienie złożonych ofert
  2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów