Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na : remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni Pl. Konstytucji 5

Wydrukuj

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy:

MSP „SMOK”  Keister,  Ksepka Spółka Jawna, ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański

W załączeniu:

  1. Zestawienie złożonych ofert
  2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów