Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na : remont sali rozpraw nr 130 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni Pl. Konstytucji 5

Wydrukuj

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na :

Remont sali rozpraw nr 130 w  budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5 A, 80-180 Gdańsk

W załączeniu:

  1. Zestawienie złożonych ofert
  2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów