Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na : renowacja posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru

Wydrukuj

 

Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na :  renowacja posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Gdynia  28.07.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na :

renowację posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

NEY Sp. Z o.o. z siedzibą w Zwoleń ul Św. Jana 1/18 , kod 26-700

 

W załączeniu: 

Zestawienie złożonych ofert oraz ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów