ZP 1/2020 - Zapytanie ofertowe na: Zastępczą obsługę kasową Sądu Rejonowego w Gdyni

Wydrukuj

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZASTĘPCZĄ OBSŁUGĘ KASOWĄ SĄDU REJONOWEGO W GDYNI, SYGNATURA POSTĘPOWANIA ZP 1/2020.

 

PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE UDZIELANE JEST W ZWIĄZKU Z ART. 4 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PZP. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PZP.

1.Zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy z załącznikami

4.UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA