Prezes Sądu

Odsłuchaj Wydrukuj

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni
SSR Iwona Tusk-Kasiewicz

Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, pokój nr 238 – II piętro
tel. 58 76 56 104
fax. 58 661 21 55

przyjmowanie interesantów:
środa: 1000 – 1400

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gdyni
SSR Jolanta Jeżewska

Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, pokój nr 238 – II piętro
tel. 58 76 56 104
fax.58 661 21 55

przyjmowanie interesantów:
środa: 1000 – 1400

Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim telefonicznym bądź osobistym ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Prezesa

Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni
Plac Konstytucji 5, 81-354 Gdynia,