BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Odsłuchaj Wydrukuj

 

BUDYNEK A, PARTER, POKÓJ NUMER 2
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

SPRAWY KARNE
(informacje z zakresu spraw karnych, wykroczeniowych, wykonawczych)
tel. (58)  76 56 231
fax. (58) 76 56 233
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl
    
SPRAWY CYWILNE
(informacje z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy)
tel. (58)  76 56 232
fax. (58)  76 56 233
e-mail: boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów:

a)     udzielają osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,

b)     wydawają odpisy dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych,

c)     udostępniają list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

d)     udostępniają formularzy sądowych i wzorów pism,

e)     informują o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych Sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych Sal rozpraw,

f)      udostępniają informację o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,

g)     udzielają informacji dotyczących wysokości opłat od składanych wniosków w sprawach toczących się w tut. Sądzie jak również o inne opłaty,

h)     kierują interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Gdyni, pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia  lub złożyć przy kolejnej wizycie w Sądzie.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Gdyni

Zarządzenie Nr 1/21 Adm.011-4/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Gdyni

Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości  "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym" -  informacje dostępne na stronie: 

https://wsoi.ms.gov.pl - Zakładka "Do pobrania"- wzory wniosków, formularzy.