I Wydział Cywilny

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 123
fax. (058) 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Jank, Zastępca- SSR Małgorzata Nowicka-Midziak

pokój numer 139, I piętro

Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elwira Adamczak


Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )