II Wydział Karny

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 134
fax. (058) 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Monika Szeleźniak, Zastępca-SSR Grzegorz Kubanek

pokój numer 315, III piętro
przyjęcia interesantów: piątek 9.30-11.30

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Werochowska

właściwość rzeczowa:rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )