IV Wydział Pracy

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 220
fax. (058) 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:

SSR Sylwia Uznańska


przyjęcia interesantów:

 

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kamińska


właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie,


Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )