IX Wydział Karny

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 143
fax. (058) 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Ewa Mielcarek, Zastępca SSR Elżbieta Nawara

pokój numer 303, III piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Chmielińska – Wons

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości  Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )