Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 185
e-mail:cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:

Starszy referendarz sądowy Aneta Kowalewska

przyjęcia interesantów: wtorek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Dominika Rohde

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy egzekucyjne:

1)   ze skargi na czynności komornika,

2)   o wyjawienie majątku,

3)   o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym niepochodzącym od sądu,

4)   o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony,

5)   o egzekucję świadczeń niepieniężnych,

6)   o nakazanie sprzedaży udziałów,

7)   o wydanie zarządzeń w trybie art 759 § 2 k.p.c.,

8)   o obniżenie opłaty egzekucyjnej,

9)    w przedmiocie egzekucji z nieruchomości,

10)  w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy,

11)  inne w postępowaniu egzekucyjnym.