V Wydział Ksiąg Wieczystych

Odsłuchaj Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 167
fax. (058) 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów:  Biuro Podawcze - Budynek A, pokój N05 ( w godzinach: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-14.30); tel. (58) 76 56 190; fax. (58) 7656321; e- mail:ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:

Starszy referendarz  sądowy Iwona Paulinek

pokój numer N13 , poziom „0” (niski parter)
przyjęcia interesantów: wtorek, godz. 10-13 po uprzednim telefonicznym bądź osobistym ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału pok. N06.

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Skiba


właściwość rzeczowa:  prowadzi sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości Sądu,

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )