VI Wydział Gospodarczy

Wydrukuj

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 172
fax. (058) 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A, pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR
Anna Sawicka, Zastępca- SSR Katarzyna Fojuth
pokój numer 205, II piętro
przyjęcia interesantów: 

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Miotk

właściwość rzeczowa:  rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz. Urz. MS z roku  2018, poz. 350 )