POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

Wydrukuj

                                                                                      GDYNIA, DNIA 02.08.2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ – OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH   - PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

W załączeniu :